Yanlış Telaffuz Edilen 16 Söz & Deyim

Yanlış Telaffuz Edilen Kelimeler

Türkçe’miz öyle engin, öyle geniş ve öyle çeşitli ki bazı sözcük ve ifadeleri yanlış anımsamak ve yanlış telaffuz etmek kaçınılmaz hale geliyor. Çoğumuzun yanlış bildiği ve yanlış telaffuz ettiği 22 söz ve deyimi sizin için derledik. Doğrusunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

1. Saatler olsun.

Doğrusu “sıhhatler olsun”dur. Sıhhat; sağlık, esenlik anlamına gelir ve yıkananlara veya tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözüdür.

2. Su küçüğün, söz büyüğün

Yanlış Telaffuz Edilen Kelimeler

Doğrusu “sus küçüğün, söz büyüğün”dür. Atasözünün ilk hali Oğuz Türkçesi’nde “Söz ulunun, su kiçinin” şeklinde kaydedilmiştir. Büyüğü gösterilen saygıyı vurgular.

3. Kelli felli

Doğrusu “kerli ferli”dir. Ker; kuvvet, fer ise iktidar ve şevket anlamına gelir. Dil erozyonuyla, hem biçim hem anlamı zamanla değişmiştir.

4. Haydan gelen, huya gider.

Doğrusu “Hayy’dan gelen, Hu’ya gider”dir. Hayy ve Huu Allah’ın isimlerindendir. Allah’tan gelen Allah’a döner anlamına gelir.

5. Geçtiğimiz hafta

Yanlış Telaffuz Edilen Kelimeler

Doğrusu “geçen hafta”dır. Geçtiğimiz hafta söylemi mantıksal olarak doğru değildir çünkü biz zamanı geçemeyiz, zaman bizi geçer.

6. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.

Doğrusu “Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz”dır. Ane; Bağdat yolu üzerinde bir uçurum; yar ise uçurum anlamındadır.

7. Kısa kes Aydın havası olsun.

Doğrusu “Kısa kes Aydın abası olsun”dur. Aba; kumaştan yapılmış üstlük, giysi anlamına gelir. Aydın efesinin abası kısa ve dizleri açıktır.

8. İnce eleyip sık dokumak

Doğrusu “ince eğirip sık dokumak”tır. Eğirmek; yün, pamuk gibi şeyleri iğ ile büküp iplik durumuna getirmektir.

9. Göz var nizam var.

Doğrusu “Göz var izan var”dır. İzan; anlayış, anlama yeteneği anlamına gelir. Nizam ise düzen ve kural.

10. Geçti Bolu’nun pazarı, sür eşeği Niğde’ye.

Yanlış Telaffuz Edilen Kelimeler

Doğrusu “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye”dir. Bor ise Niğde’nin bir ilçesidir.

11. Su uyur düşman uyumaz.

Doğrusu “sü uyur düşman uyumaz”dır. Sü, asker anlamına gelir.

12. Aptala malum olurmuş.

Doğrusu “Abdal’a malum olurmuş”dur. Abdal; eskiden oradan oraya dolaşarak tarikatını yaymaya çalışan dervişlere verilen isimdir.

13. Azimle sıçan betonu deler.

Yanlış Telaffuz Edilen Kelimeler

Doğrusu “Azimli sıçan mermeri deler”dir. Yanlış bilinen bu deyimden bilinenin aksine burada anlatılan bir eylem değil, sıçan hayvanıdır.

14. Eşşek hoşaftan ne anlar.

Doğrusu “Eşşek hoş laftan ne anlar”dır.

15. Güzele bakmak sevaptır.

Doğrusu “Güzel bakmak sevaptır”dır.

16. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Doğrusu “Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer”dir.

Yanlış telaffuz edilen söz ve deyimler listemize ekleyecekleriniz mi var? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Farklı müzik türleri arasındaki ince farkları biliyor muydunuz?

Önceki YazıSonraki Yazı