Hayvanları Koruma Günü

Hayvanları Koruma Günü

Canlılar dünyası bilindiği gibi yalnızca insanlardan oluşmuyor. Bu dünyada bitkiler ve hayvanlar da yer alıyor. Yeryüzünde biz insanlarla birlikte yaşayan canlıları korumak, onlara sahip çıkmak, onların daha iyi koşullarda barınmalarını ve beslenmelerini sağlamak birey olarak hepimizin görevi. Dünya Hayvanları Koruma Günü de bu bilincin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Hayvanları koruma günü ne zaman kutlanır ve nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvanları korumak, insanların onların belli ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla Hayvan Koruma Birliği kurulmuştur. Yine aynı amaçla Dünya Hayvanları Koruma Fedarasyonu Hollanda’da açılmıştır. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü hikayesi de işte bundan sonra başlamaktadır.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Eskiden beri insanlar, hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların bilincindeydi ve onları korumak istiyorlardı. Bu bilinçle aynı amaçtaki dernekler birleşerek Hollanda’nın başkenti Lahey’de  Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu oluşturdular. İlk olarak 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü tarihi olarak ilan etmiştir. Ve böylece 1931 yılından beri 4 Ekim, bu amaçla kutlanır. Türkiye’de ise 1908 yılından beri düzenli olarak hayvan hakları ve hayvan sorunlarıyla ilgilenilmektedir. Ülkemizde resmi olarak 1908 yılında kurulan Hayvanları Koruma Derneği hayvanları koruma amacı güden ilk dernektir. Sistemli ve düzenli olarak hayvan sorunlarıyla ilgilenen bu dernek konunun önemine dikkat çekmesi açısından mühim bir yere sahiptir.

Hayvan Hakları

Hayvanları Koruma Günü Hayvan Hakları

Hayvan hakları, hayvanların insancıl muamele görmesini sağlayan haklardır. Hayvan Hakları Beyannamesi 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Merkezi’nde düzenlenen bir törenle ilan edilmiştir. Ayrıca bu metin 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990’da UNESCO’ya sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır. Bu bildirgenin madderli aşağıdaki gibidir:

 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.
 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
 6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
 7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
 9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.
 10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
 11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.
 12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.
 13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.
 14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

Peki hayvan hakları ihlali olarak görülen eylemler nelerdir? Geçmişten günümüze özellikle hayvanların tıbbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, birçok hayvanın derisi için öldürülmesi, eğlence ve “hobi” olarak nitelendirilerek avlanması ve hayvancılık sektöründe uygunsuz alanlarda yetiştirilmesi, hayvanlara eziyet gibi eylemler hayvan hakları ihlalleri olarak tanımlanabilir.

Türkiye’de Hayvan Hakları

Hayvanları Koruma Günü Türkiye

Ülkemizde hayvan hakları 2004 yılında bir yasa ile korunma altına alınmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu’nda hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler belirlenmiştir. Bu yasada; hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, hayvan deneyleri, cerrahi müdahaleler, hayvanların ticareti, hayvanların kesimi, hayvanların öldürülmesi gibi konularda çeşitli maddeler bulunmaktadır. Ayrıca bu kanunda; il hayvanları koruma kurulunun görevleri, yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları gibi konularda yer almaktadır.

Bunun yanı sıra Türkiye’de hayvan hakları koruma kapsamında önemli bir kuruluş olan Haytap’ın çalışmaları da bu anlamda önemlidir. Hayvan hakları savunucularının bir araya geldiği bir kuruluş olan Haytap’ın açılımı: Hayvan Hakları Aktif Güç Birliği Platformu’dur. Haytap’ın kurumsallaşma süreci 2006’da başlamış ve 2008’de tüzel kişiliğin kazanılması gerçekleşmiştir. Haytap, Türkiye’deki hayvan hakları savunucuları için tek bir çatı olmayı hedeflemektedir.

Hayvan hakları ile ilgili önemli çalışmalar, örgütlenmeler ve projeler faaliyete geçiren ve önemli bir Hayvan Hakları derneği olan Haytap, “İnsanı bu gezegende diğer canlılarla beraber yaşayan bir tür olarak tanımlayarak, insanın diğer türlerden üstün olduğu gibi bir düşünceyi kabul etmez. İnsanların sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan hayvanların ve diğer canlıların da yararlanmasını olağan görür ve bunun bir hak değil gereklilik olduğunu” düşünür.

Hayvanların Korunması İçin Neler Yapılabilir?

Hayvanları Koruma Günü Yapılacaklar

 • Hayvanları korumaya ve onlara sahip çıkmaya ilk olarak sokak hayvanlarından başlanabilir. Her birey kendi sokağındaki hayvanların barınma, beslenme ve su gereksinimlerine katkıda bulunsa birçok hayvan için sokaklar daha yaşanası olacaktır.
 • Eğer bakımını üstlendiğiniz bir minik dostunuz varsa onların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli bir şekilde vermeyi, aşılarını zamanında yaptırmayı ihmal etmeyelim.
 • Zor durumda kalmış olan hayvanlara elimizden geldiğince cerrahi müdahale konusunda veterinere götürerek destek olalım.
 • İnsanlıkla en ufak bir bağdaşıklığı bulunmayan hayvanlara eziyet konusunda daha duyarlı olalım. Hayvanlara eziyet suçu işleyenleri uyaralım ve ilgili birimlere şikayet edelim.
 • Kuş, karınca, arı gibi hayvanların yuvalarını bozmayalım.
 • Avlanma mevsimi dışında kesinlikle ama kesinlikle av hayvanlarını avlamayalım.

Bu 4 Ekim’de hayvanlar aleminin ilginç dünyasını keşfetmeye, onları daha yakından tanımaya ne dersiniz? Buradan buyurun.

Önceki YazıSonraki Yazı